Ett eget vatten

07 augusti 2020 jonas olsson

Innan det kommunala nätet byggdes så fanns det enbart egna brunnar på alla fastigheter, men nu är det en ganska ovanlig företeelse. Det finns de som fortfarande inte är anslutna till kommunalt vatten men även de som är det vill ibland komplettera med en egen brunn.

Vare sig man redan har en brunn eller ej så kan det finnas anledning till att anlägga en ny brunn. Kanske har den gamla brunnen sinat, vattnet har blivit otjänligt eller så vill man komplettera med en brunn till. Idag finns det företag som utför en brunnsborrning snabbt och lätt i jämförelse mot hur det var tidigare.  

Dricka eller vattna  

För den som endast har egen brunn används vattnet till allt i ett hushåll. Har man däremot även kommunalt vatten används oftast brunnens vatten till lantbruksdjur eller bevattning. Om man endast använder vattnet till växter så behöver man inte göra kontroller av vattnets kvalitet, men så fort det ska drickas så är det viktigt att man kontrollerar det.

När en brunnsborrning utförts så gör man en kontroll så snart som möjligt för att se hur vattnet är i kvalitet. Efter det ska man kontrollera vattnet med jämna mellanrum, minst en gång per år. Egna brunnar med dricksvatten är idag väl förslutna, men de kan ändå råka kontamineras av omgivningarna.  

Var och hur

Ett företag som utför brunnsborrning i Örebro som exempelvis http://www.borrwik.se/, gör noggranna kontroller innan man börjar borra för att se att förutsättningarna är goda. Det handlar om hur djupt man måste borra och vilken typ av mark som man måste borra igenom innan man hittar vatten.

På bara några meter kan förhållandena skilja sig markant och därför är det viktigt att man har en övergripande koll på markläget. Priset skiljer sig också beroende på förutsättningarna som finns och därför bör man ta in offerter i förväg.

Fler nyheter