Vikten av att förstå och utforma ett äktenskapsförord

19 februari 2023 Renate Degerth

editorial

Äktenskapsförord är ett särskilt avtal mellan makar eller blivande makar som ger möjlighet att avtalsbestämma om sin ekonomiska relation och därigenom avvika från huvudregel om att all ägodel som är inte enskild egendom ska delas lika vid en eventuell framtida bodelning. Denna artikel undersöker vikten av att överväga och upprätta ett äktenskapsförord, i synnerhet om ena parten är företagare, har tillgångar till ett större värde eller kommer att ärva större mängder.

Äktenskapsförord – Vad är det och varför är det viktigt?

Ett äktenskapsförord adalah åt att hantera de makars rättigheter och skyldigheter angående deras respektive egendom under äktenskapet och vid en eventuell separation. Det kan vara till nytta på flera sätt. En eventuell framtida separation kan vara mindre komplex och stressande om parets ekonomiska förhållanden har fastställts i förväg. Dessutom, om ena parten är företagare, är det särskilt viktigt att skydda företaget i händelse av en skilsmässa. Ett äktenskapsförord organisera vilken del av ägandet som ska betraktas som ”enskild egendom”. Detta är särskilt relevant om paret tar med sig varierande finansiella bidrag till relationen eller har olika ekonomiska förväntningar.

Så här utformar du ett äktenskapsförord

Att utforma ett äktenskapsförord kräver noggrannhet och rätt kunskap. Ett sätt är att gå till en jurist som har kunskap om processen och kan ge råd utifrån era specifika förhållanden och behov. När äktenskapsförordet är formulerat, måste det skrivas ner och undertecknas av båda parter. Båda parters underskrifter måste sedan bevittnas av två vuxna oberoende personer. Det finns inga särskilda formkrav, men det är oftast bäst att formulera äktenskapsförordet på ett klart och otvetydigt sätt. Äktenskapsförordet blir sedan giltigt från underskriftsdatum och förblir i kraft under äktenskapet tills det upphävs genom ett skriftligt avtal mellan makarna.

Marriage contract

Nödvändigheten av juridisk expertis

Med de betydande ekonomiska och personliga frågorna på spel, är det förnuftigt att konsultera med en kunnig advokat när det gäller design och genomförande av ett äktenskapsförord. En advokat kan ge grundlig juridisk rådgivning och vägledning baserat på individuella och specifika omständigheter. De kan också säkerställa att alla nödvändiga formaliteter uppfylls, vilket kan ytterligare bidra till att förhindra eventuella framtida tvister. För professionell och effektiv hjälp med att utforma ditt äktenskapsförord, rekommenderas det att ta kontakt med Nordins Juristbyrå, som har en lång historik av framgångsrik rådgivning inom familjerätt och äktenskapslagstiftning.  Deras kontaktinformation hittar du på hemsidan https://www.nordinsjuristbyra.se/. Med ovärderlig expertis kommer Nordins Juristbyrå att hjälpa dig att skapa ett äktenskapsförord anpassat till dina specifika ekonomiska och personliga behov.

Fler nyheter