Vägmarkeringar och vad de betyder

24 november 2022 Helen Johansson

editorial

Vägmarkeringarnas betydelse

När du kör bil är det viktigt att du alltid är medveten om din omgivning. Detta inkluderar att vara medveten om vägmarkeringarna och vad de betyder. Vägmarkeringar är till för att vägleda dig och hålla dig säker. Här får du en snabb översikt över några av de vanligaste typerna av vägmarkeringar och vad de betyder.

image

Följ vägmarkeringarna för en säker färd

Enda linjer vs. streckade linjer
En av de första sakerna du kommer att märka om vägmarkeringar är att vissa är heldragna linjer medan andra är streckade linjer. Heldragna linjer anger att du inte får korsa dem utom under särskilda omständigheter, till exempel när du ska svänga i en korsning. Brutna linjer används för att markera körfält som kan korsas eller för att ange att det är tillåtet att köra om. Det är viktigt att notera att även om ett körfält är markerat med en streckad linje ska du bara korsa det när det är säkert att göra det.

Centrala linjer
Mittlinjer används för att markera vägens mittpunkt. De kan vara antingen heldragna eller brutna, men deras betydelse är alltid densamma. En heldragen mittlinje anger att det inte är tillåtet att passera, medan en bruten mittlinje anger att det är tillåtet att passera om det kan göras på ett säkert sätt.

Kantlinjer
Kantlinjer används för att markera vägkanten. Liksom mittlinjerna kan de vara antingen heldragna eller brutna, men deras betydelse är alltid densamma. En heldragen kantlinje anger att du inte får korsa den utom under särskilda omständigheter, t.ex. när du svänger i en korsning. En bruten kantlinje anger att det är tillåtet att passera om det kan göras på ett säkert sätt.

Vägmarkeringar är till för att vägleda dig och hålla dig säker. Genom att vara medveten om de olika typerna av vägmarkeringar och vad de betyder kan du se till att du följer trafikreglerna och är säker när du kör. Tack för att du läste!

Fler nyheter