Medicintekniska produkter grunden i all sjukvård

08 februari 2022 jonas olsson

editorial

När det gäller insatser som räddar liv eller åtminstone håller oss människor hälsosamma är det ofta läkarna som hyllas. Även sjuksköterskor och annan vårdpersonal hamnar i centrum för hyllningskören. Inte minst under pandemin. Men när det gäller sjukvården finns det någon som arbetar i det tysta som aldrig riktigt får den “cred” som den förtjänar. Naturligtvis åsyftas de som ligger bakom alla medicintekniska produkter på sjukhus och vårdcentraler i landet.

För du tror väl inte att medicinteknisk utrustning och produkterna uppstår ur tomma intet? Det är inte så att hyllorna helt automatiskt fylls på med plåster, handsprit eller sprutor. Den där röntgenmaskinen har inte kommit dit av sig själv. Det var ingen magisk ande som knäppte med fingrarna och trollade fram det journalsystem som ni använder varje dag. Nej, de medicintekniska produkter som utgör grunden i sjukvården har alltid människor bakom sig.

 

medicintekniska produkter

 

Definitionen av medicintekniska produkter

Personerna bakom medicintekniska produkter är i regel sådana människor som jobbar i finmekaniska verkstäder. Det är med stort pilleri, koncentration och precision som de producerar material som används inom sjukvården varje dag. Skulle de en dag gå ut i strejk och hyllorna inte fyllts på med sådant material som många tar för givet, då skulle det märkas fort. Och det skulle bli katastrof innan du visste ordet av det. Panik till och med. Utan tvekan.

Det som avgör om någonting är en medicinteknisk produkt är produktens ändamål. Något förenklat kan man därför säga att om produkten är avsedd för att använda medicinskt, då är det därför en medicinteknisk produkt. 

Dock finns det mer innehållsrika och detaljerade definitioner på medicintekniska produkter. Som har bestämts på EU-nivå. Utrymmet att gå igenom dem i detalj finns dock inte i den här texten. Googlar du runt lite kan du dock ganska enkelt hitta förklaringar som bättre förklarar vad medicintekniska produkter är och hur det används.

Fler nyheter