Från svetsare till statsminister

Du känner säkert till att Sveriges statsminister Stefan Löfven i grunden är svetsare i sin yrkeskarriär. Han har alltså gått från att förena metaller till att förena politiska partier och bildat en regering som han är chef i. Det får väl ändå anses som en helt okej utveckling på karriären för en svetsare? Absolut. Innebär det att alla svetsare är av kvalité och kompetens att bli statsminister i Sverige? Tveksamt. Däremot kan du garanteras kvalité på just svetsning på ett annat sätt än att söka statsministerkandidater bland yrkesgruppen, och det är att vara uppmärksam på begreppet “licenssvetsning”. 

 

Kvalitetsstämplad av Europeiska unionen 

“Licenssvetsning” är begreppet som till skillnad från “vanlig” svetsning garanterar att svetsningen håller en särskild kvalité. En hantverkare eller ett företag som kan leverera licenssvetsning har tagit de licenser, klarat de svetsarprövningar och gått igenom samtliga svetsprocedurer som krävs för att bli CE-märkt – en produktmärkning från Europeiska unionen för att garantera kvalité, och utföra de uppdrag som anförtros dem. Det är lite som att köpa “Krav-mjölk” istället för omärkt mjölk på ICA eller bli behandlad av en legitimerad psykolog snarare än att ventilera sig för och ta emot råd från sin lokala bartender. 

 

 

Säkerställer risker och garanterar kvalité 

Svetsning är inte arbete som utförs utan risker. Dels i form av svetsröken som uppstår och som kan orsaka skador på lungorna, men också det faktum att du hanterar metall och föremål av väldigt höga temperaturer. Det är inte bara för att försäkra kvalitén av det utförda arbetet som det finns en poäng med att licensiera svetsning, det är också för att säkerställa att arbetet utförs riskanalytiskt och så säkert som möjligt. Därför kan du känna dig helt trygg med exempelvis CCAB:s hantering av stålkonstruktioner i Jönköping, som är ett exempel på ett företag som marknadsför sig med just licenssvetsning.