Kristen skola i Flen

Skolan är viktig för alla barn och ungdomar på många olika sätt. Givetvis ska skolan vara en plats för lärande och diskussioner, men det ska också vara en trygg plats, och eleven ska få utvecklas till en egen individ som klarar sig bra i livet. Därför finns det mycket att …