Klassiska sidohängda fönster

Ska man byta fönster ska man helst välja fönster med samma profil som tidigare, annars måste man först ansöka om tillstånd från kommunens Stadsbyggnadskontor. Fast bor man i ett äldre hus som fick sina sidohängda fönster utbytta under sextio- och sjuttiotalet, mot billiga fabrikstillverkade fönster av slit och slängmodell, brukar …