Hål i berg

Bergspräckning i Stockholm, och på andra orter, är något man ibland måste ta till för att kunna utföra de installationer och byggnationer man önskar. Marken varierar mellan jord, lera, sand och att stora partier av sten antingen sticker upp ur marken eller ligger väldigt grunt. Då kan man inte kan …